Vår tro

 Kyrka_lag

Vi tror på Jesus Kristus.

Kristen tro är inte en religion, en samling trossatser eller ett visst sätt att leva på.
Först och främst är kristen tro en personlig relation till Jesus själv!

Vi tror att Jesus är Guds Son och hela världens Frälsare och Herre.

Vi tror att Han levde här på jorden för ca 2000 år sedan och försökte förklara Gud för oss.
Vi tror att Han dog på korset för våra synder, för att försona var och en av oss med Gud.
Vi tror att Han uppstod från graven och att Han lever idag.
Vi tror att Han en dag ska komma tillbaka till den här jorden för att göra slut på ondskan och hämta oss hem till den eviga gemenskapen med Gud.
Vi tror att Han vill att varje enskild människa ska komma till Honom för att ta emot förlåtelse, befrielse och upprättelse och få en möjlighet att leva det nya livet tillsammans med Honom!