Vår vision

himmel3

Vi vill lära känna Jesus, göra Honom känd, och
forma en gemenskap där människor växer i tro och följer honom helhjärtat.

Vi vill lära känna Jesus…

Gud har visat oss människor vem han är genom Jesus Kristus. Genom honom finner vi vägen till Gud. En naturlig plats att lära känna Jesus är i våra gudstjänster. Där kan vi be, läsa bibeln och lovsjunga till Hans ära.

…göra Honom känd…

En naturlig följd av att man lär känna Jesus är att man vill dela med sig av detta. Vi vill att andra människor också  får lära känna Jesus och komma till tro på Honom. Vi vill göra Honom känd genom att dela vår egen livsberättelse, i personliga möten och i våra gemensamma gudstjänster och samlingar. Vi tror också att vi som rörelse har en kallelse från Gud att nå ut med budskapet om Jesus Kristus till folk i andra delar av världen som ännu inte har hört talas om honom.

…och forma en gemenskap…

Gemenskap har från början varit en bärande del av den kristna kyrkan. Tillsammans utgör vi Guds församling. Vi är beroende av varandra och ingen av oss kan eller bör vara kristen på egen hand. Våra olika gåvor och egenskaper ska komplettera varandra. Därför värnar vi om gemenskapen. Vi vill bygga djupa och ärliga relationer som består och lära oss att älska varandra på samma sätt som Gud älskar oss.

…där människor växer i tro…

Tron är en process där vi hela tiden växer och mognar i vårt förhållande till både Gud och  människor. I vår församling vill vi skapa förutsättningar för människor att växa. Detta främst genom att studera Bibelordet, be och lovsjunga och utmana varandra till att ta ansvar och börja göra det som Gud vill att vi ska göra.

…och följer Honom helhjärtat.

När Jesus kallade lärjungar sa han: “Följ mig.” Då lämnade de allt och följde honom. På liknande sätt vill vi helt och fullt överlåta våra liv till Jesus och följa Honom – inte bara med en del av våra liv, utan med hela vårt liv, med allt vi är.