Söndagsgudstjänst

gudstjanst01

Gudstjänsten är central för oss.

Det är förstås mycket annat som händer hos oss  men det som är hjärtat i vår gemenskap är gudstjänsterna! På söndag förmiddag kommer vi samman, gammal som ung, med en gemensam längtan: att tillsammans få möta den uppståndne Jesus Kristus i lovsång, predikan, bön, förbön, nattvard och genom varandra. I gudstjänsterna vill vi ge uttryck för den levande relation som vi är både glada, tacksamma och stolta över att få ha med Gud själv. Vi vill lära oss att genom Honom formas av till ett liv präglat av Hans kärlek, nåd och sanning.

Du är välkommen att vara med!

Vårt mål är att även den mest ovane gudstjänstbesökaren ska förstå vad som sägs och kunna känna sig som hemma hos oss. Inför Gud har vi alla samma värde och ingen är “finare” än någon annan.

Om du inte kan komma till vår kyrka kan du ändå delta.

Bläddra i vårt gudtjänstarkiv
– Lämna ett böneämne i vår böneskål i Café UHs entré så tar vi med det i vår förbön.

Har du frågor kan du även kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att svara.

 Välkommen är ett slitet ord men det är just det du är – VÄLKOMMEN!

 

https://soundcloud.com/efsovik/2013-09-15-predikan