Styrelser

Missionsföreningens styrelse

Ordförande: Kristina Lundgren
Vice ordförande: Ingmar Lundmark
Sekreterare: Stefan Nordström – utanför styrelsen
Vice sekreterare: Elisabet Westin
Kassör: Thorbjörn Häggström – utanför styrelsen
Mats Olsson
Anders Nordin
Kay Lundgren
Barbro Bylund
Niclas Vigren
vakant

Fastighetsföreningens styrelse

Ordförande: Björn Hellholm
Vice ordförande: Helena Morin
Sekreterare: Eva-Karin Öhman
Lars Söderström
Ingemar Kallin
Tore Sundqvist
Andreas Rastbäck