EFS Årskonferens – Först måste evangeliet förkunnas för alla folk

Först måste evangeliet förkunnas för alla folk
KL 07.45 MORGONMÄSSA
(EFS-kyrkan)
KL 08.30 -11.30    WORKSHOP         
(Pingstkyrkan, Café pingst, EFS- kyrkan)
Påverkanstorg
Bibelstudium med Jonas Nordén
Bön
KL 13.00 – 16.30 EFS ÅRSMÖTE
(Pingstkyrkan)
KL 18.00 GUDSTJÄNST
(Pingstkyrkan)
Kerstin Oderhem, Lovsångsteam
KL 18.00 BARNMÖTE (EFS-Kyrkan)
KL 20.00 GUDSTJÄNST (Pingstkyrkan)
Jonatan Janerheim, Lovsångsteam
KL 20.30 MISSIONSINFORMATION
(Café Pingst)
KL 20.30 MUSIKCAFÉ (Café UH)
Annelie Vigren Band
KL 21.30 KONSERT (EFS-kyrkan)
Sara Öhlén och Pelle Nordlander