EFS Årskonferens – Först måste evangeliet förkunnas för alla folk

Först måste evangeliet förkunnas för alla folk
KL 07.00 MÖTESBYRÅN ÖPPNAR
(Pingstkyrkan)
KL 07.00 FULLMAKTSGRANSKNING
(Pingstkyrkan)
KL 07.45 MORGONMÄSSA
(EFS-kyrkan)
KL 09.00 – 12.00 EFS ÅRSMÖTE
(Pingstkyrkan)
KL 13.30 – 16.30   WORKSHOP         
(Pingstkyrkan, Café pingst, EFS- kyrkan)
Påverkanstorg
Bibelstudium med Jonas Nordén
Bön
KL 18.00 GUDSTJÄNST
(Pingstkyrkan)
Arne G Skagen, Norge, School of Jazz från Addis Abeba 
KL 18.00 BARNMÖTE
(EFS-Kyrkan)
KL 20.00 GUDSTJÄNST (Pingstkyrkan)
Arne G Skagen, Norge, Lovsångsteam
KL 20.30 MISSIONSINFORMATION
(Café Pingst)
KL 20.30 MUSIKCAFÉ (Café UH)
Mikael Eklöv, Hållandsgården
21.30 LOVSÅNGSKONSERT (EFS-kyrkan)
School of Jazz från Addis Abeba